Trwa ładowanie...

Aktualności

Zrealizowane inwestycje

Z uczelni na rynek pracy-blisko 3 tys.studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zdobyło dodatkowe kwalifikacje dzięki studiowaniu drugiej specjalizacji, uczestnictwu w praktykach zawodowych, stażach i wyjazdach studyjnych. Uczelnię wyposażono w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie

Program Kapitał Ludzki 17 mln zł

Zobacz efekty naszych działań

Efekty działań

57 tys. studentów zakończyło staże lub praktyki wspierane z Funduszy Europejskich

94 tys. studentów rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych

1413 wspartych uczelni i jednostek naukowych z Funduszy Europejskich