Close
beak
09-12-2014

Aktualne dokumenty | Archiwum
Rodzaj dokumentuTekst aktualny jednolityData obowiązywaniaZakres zmian
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (304 KB)

od 4 grudnia 2014 r.

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej - w trybie rejestruj zmiany Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (333 KB)

Wytyczne nr 3 dotyczące komitetów monitorującychPobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (151 KB)od 1 grudnia 2014 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (28 KB)

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (610 KB)od 23 października 2014 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (156 KB)
Wytyczne w zakresie projektów indywidualnychPobierz plik Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (223 KB)od 28 sierpnia 2013 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (32 KB)

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (wersja z 14 listopada 2014 r.)

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (617 KB)

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (22 KB) 

od 11 czerwca 2013 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (22 KB)

Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

dokumenty powiązane:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (172 KB) 

UWAGA! Wyjaśnienia zawarte w ww. dokumencie odnoszą się do poprzedniej wersji Wytycznych z dnia 02.03.2010 r. oraz zasad UE dotyczących pomocy w formie rekompensaty obowiązujących do 30.01.2012 r. Dokument ten zostanie wkrótce zastąpiony wersją zaktualizowaną."

Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnym (126 KB) 

 

Pobierz plik Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie (434 KB)od 27.07.2012Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (29,8 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Pobierz plik Plik w formacie RAR otwiera się w nowym oknie (578 KB)od 29.06.2012 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (39 KB)
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Pobierz plik (252 KB) Plik w formacie RAR  od 01.10.2011 r.Opis zmian (50 KB) Plik w formacie PDF 

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Dokument powiązany - Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (151 KB)

Pobierz plik (368 KB)  

Załącznik nr II do Wytycznych - arkusz kalkulacyjny (269 KB)   

 

od 18.05.2011 r.Opis zmian (22 KB)  

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Pobierz plik (236 KB) od 15.02.2011 r.Opis zmian (33 KB)

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

UWAGA: Nowa lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie (146 KB)
Opis zmian (27 KB)


dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.


dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.

 
Pobierz plik


Pobierz plik 
Pobierz plik od 07.05.2009 r.


od 30.06.2008 r.
Pobierz opis zmian


Pierwsza wersja dokumentu (Wytyczne z 23 listopada 2007 r. zostały formalnie uchylone 24 kwietnia 2008 r.)

Wytyczne w zakresie informacji i promocjiPobierz plik Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (376 KB)Od 02.07.2010 r.Opis zmian Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (933 KB)
Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Pobierz plik (225 KB) od 14.05.2010 r.Pobierz opis zmian (26 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

Pobierz plik (480 KB) od 04.03.2010 r.Opis zmian (100 KB)

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

Pobierz plik Od 09.09.2008 r.Pobierz opis zmian 
Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013Pobierz plik Od 09.09.2008 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

Pobierz plik 

od 30.05.2007

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnegoPobierz plik
Pobierz plik

od 13.03.2007

pierwsza wersja dokumentu

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013