Close
beak
Strona główna >> Gospodarka Morska >> Uprawnienia morskie >> Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna
18-07-2014


Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) została powołana zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Celem CMKE jest organizacja i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk na statkach morskich. CMKE podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego powołano 3 sekretariaty CMKE:

  • Sekretariat CMKE w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, e-mail: cmke@mir.gov.pl,
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, pokój 24,
    tel.: 58 355 33 35/355 33 19, e-mail: cmkegdynia@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek),
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Szczecinie, budynek Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, pokój 101, tel.: 91 440 35 55, e-mail: cmkeszczecin@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek).

UWAGA: Od 21 do 25 lipca 2014 r. Sekretariat CMKE w Urzędzie Morskim w Szczecinie jest nieczynny.


Pliki do pobrania:

Zasady przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
Zgodnie z § 3, ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołów egzaminacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 115) pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa się do sekretariatu na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego.

Pisemne wnioski o egzamin Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (59,1 KB) należy składać do sekretariatu CMKE właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania egzaminu, wskazane w harmonogramie egzaminów i w godzinach pracy sekretariatów. Egzaminy przeprowadzane są w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

W przypadku ewentualnej zmiany miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu stosowna informacja zostanie podana do wiadomości najpóźniej 3 dni przed planowanym egzaminem. Mając na uwadze możliwość modyfikowania harmonogramu egzaminów, uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco strony internetowej CMKE, na której znajdują się najświeższe informacje.

Pliki do pobrania:

 

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu

UWAGA:
Od 29 maja 2014 r. zmiana stawek opłat za egzaminy.

Opłaty za egzamin oraz formularze/oświadczenia

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013