Close
beak
Strona główna >> Gospodarka Morska >> Uprawnienia morskie >> Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna
08-09-2014


Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) została powołana zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Celem CMKE jest organizacja i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk na statkach morskich. CMKE podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego powołano 3 sekretariaty CMKE:

  • Sekretariat CMKE w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, e-mail: cmke@mir.gov.pl,
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, pokój 24,
    tel.: 58 355 33 35/355 33 19, e-mail: cmkegdynia@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek),
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Szczecinie, budynek Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, pokój 101, tel.: 91 440 35 55, e-mail: cmkeszczecin@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek).

 

UWAGA: Zmiana wymagań w zakresie posiadania praktyki pływania koniecznej do przystąpienia do egzaminu na odpowiedni dyplom lub świadectwo.

W związku z planowanym na sierpień 2014 r. wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego informujemy, że rozporządzenie to zmienia m.in. wymagania dotyczące posiadania praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo, koniecznej do przystąpienia do egzaminu, którego zdanie jest wymagane do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa.

Zgodnie z projektem ww. rozporządzenia do przystąpienia do egzaminu przed CMKE na dyplom lub świadectwo konieczne będzie posiadanie całości praktyki pływania wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., Poz. 937) do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa.

 

Pliki do pobrania:

Zasady przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
Zgodnie z § 3, ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołów egzaminacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 115) pisemny wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa się do sekretariatu na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu kwalifikacyjnego.

Pisemne wnioski o egzamin Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (59,1 KB) należy składać do sekretariatu CMKE właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania egzaminu, wskazane w harmonogramie egzaminów i w godzinach pracy sekretariatów. Egzaminy przeprowadzane są w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

W przypadku ewentualnej zmiany miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu stosowna informacja zostanie podana do wiadomości najpóźniej 3 dni przed planowanym egzaminem. Mając na uwadze możliwość modyfikowania harmonogramu egzaminów, uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco strony internetowej CMKE, na której znajdują się najświeższe informacje.

Pliki do pobrania:

 

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu

UWAGA:
Od 29 maja 2014 r. zmiana stawek opłat za egzaminy.

Opłaty za egzamin oraz formularze/oświadczenia

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013