Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Gospodarka Morska
27-01-2014


II edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Morski świat przyszłości”.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Interpretacja tematu jest dowolna.

Prace plastyczne o tematyce morskiejPrace plastyczne o tematyce morskiej

Prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – DTM V” w terminie do 11 kwietnia 2014 r. na adres Organizatora:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Uczestnikowi konkursu, który podał swoje dane przysługuje prawo wglądu do danych jego dotyczących oraz możliwość ich poprawiania.

Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia podpisanej imiennie jednej pracy, do której należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się regulaminie.

Pobierz pliki:

Regulamin konkursuPlik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (1,14 MB) 

Karta zgłoszeniowa Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie   (883 KB) 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013