Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Fundusze Europejskie
03-02-2014


Zgoda Komisji Europejskiej dla kolejnego odcinka połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla kolejnego dużego projektu z sektora energetyki. Inwestycja obejmuje budowę stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa, stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Powstanie linia elektroenergetyczna o długości ok. 90 km oraz o napięciu 400 kV relacji Miłosna–Siedlce Ujrzanów, a także stacja elektroenergetyczna „Siedlce Ujrzanów”. Region siedlecki pozyska zatem pierwszą stację, która umożliwi zmianę napięcia z 400 kV na 110 kV. Rozbudowa sieci przesyłowej w tej części Polski zwiększy gwarancję przesyłu energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną.

Orientacyjna lokalizacja poszczególnych inwestycji w projekcie Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa


Do tej pory Komisja Europejska potwierdziła przyznanie unijnego wsparcia dla trzech (W1, W2 i W4), spośród sześciu odcinków Połączenia Elektroenergetycznego Polska-Litwa:

W1 – Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew
W2 – Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew
W3 – Budowa linii Ełk Bis-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II)
W4 – Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów
W5 – Budowa linii Ełk Bis-Granica RP
W6 – Budowa stacji Stanisławów

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie beneficjenta – PSE OperatorLink prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013