Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Fundusze Europejskie
02-01-2010


Zmiany w ustawie o finansach publicznych a wdrażanie Funduszy Europejskich

1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa o finansach publicznych  z 27 sierpnia 2009 r., która wprowadziła fundamentalne zmiany w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Dotyczą one przede wszystkim systemu finansowania realizacji programów, ale również systemu instytucjonalnego. Nowe przepisy ustanowiły instytucję Płatnika, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W nowym systemie środki UE są wyłączone z budżetu państwa. Utworzony został budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania programów. Pieniądze z tego budżetu są przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego . Wypłata uruchamiana jest na podstawie zlecenia wystawianego przez instytucję podpisującą z beneficjentem umowę o dofinansowanie.

Nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje, że współfinansowanie krajowe, czyli część dofinansowania projektu pochodząca z budżetu państwa jest przekazywana beneficjentowi w formie dotacji celowej przez właściwego dysponenta części budżetowej, bezpośrednio albo za pośrednictwem BGK.

Nowy system wprowadza zatem zasadę, że beneficjent otrzymuje środki na dofinansowanie z dwóch źródeł: środki UE wypłacane przez BGK w formie płatności oraz ewentualne współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej wypłacanej przez BGK lub bezpośrednio przez właściwego dysponenta.

Z punktu widzenia beneficjentów fundamentalne znaczenie ma fakt, że przepisy zmienionej ustawy przewidują różne procedury rozliczania otrzymanych środków, w zależności od formy ich przekazania, zwłaszcza w kontekście wypłaty dofinansowania w formie zaliczki. W przypadku gdy wypłacona beneficjentowi zaliczka zawiera zarówno wkład UE jak i wkład krajowy, beneficjent musi dokładnie wiedzieć jaka część przekazanego mu dofinansowania podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku braku rozliczenia do końca roku budżetowego. Dlatego zapisy umowy o dofinansowanie muszą precyzyjnie wskazywać, jaka część środków przysługujących beneficjentowi stanowi współfinansowanie krajowe i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia z końcem roku budżetowego. Aneksowanie dotychczas zawartych umów będzie odbywać się sukcesywnie. Należy przy tym mocno podkreślić, że brak aneksu do umowy nie wstrzyma należnych wypłat. Przepisy wykonawcze do ustawy wyraźnie wskazują, że nadal obowiązywać będą dotychczasowe zobowiązania i mechanizmy.

Pobierz pliki:
Pytania do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - rozstrzygnięte (stan na 9 grudnia 2009 r.) (333 KB)
Różnice w systemach finansowania wydatków na programy operacyjne ze wskazaniem zapisów w dotychczasowej i nowej ustawie o finansach publicznych (106 KB)
Informacja o stanie przygotowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do wdrożenia nowego systemu płatności w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2010 r., nowej ustawy o finansach publicznych (stan na 15 grudnia 2009 r.) (36 KB)
Nowa ustawa o finansach publicznych - konsekwencje dla systemu finansowania wdrażania programów współfinansowanych ze środków UE (175 KB)
Nowe rozwiązania systemowe w zakresie finansów publicznych - podsumowanie stanu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych według stanu na 31 grudnia 2009 r. (239 KB)  


Zobacz także:
Pierwsze półrocze obowiązywania nowej ustawy o finansach publicznych (wiadomość z 22 czerwca 2010 r.)

 

 

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013