Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Fundusze Europejskie
21-08-2008


Konkurs fotograficzny „Mój kawałek Europy na Warmii i Mazurach”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Mój kawałek Europy na Warmii i Mazurach”.

Konkurs jest skierowany do amatorów fotografii w całym kraju, promujących Warmię i Mazury jako region zjednoczonej Europy. Fotografia kandydująca do nagrody w danej kategorii powinna odpowiadać następującym kryteriom:

 • materiał musi zostać przekazany  w jednym egzemplarzu w pliku o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG, TIFF (wielkość pliku max 1MB),
 • zawierać aspekt promocyjny Warmii i Mazur jako regionu zjednoczonej Europy lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i Funduszy Europejskich,
 • zawierać wartości wizualno-artystyczne,
 • jednoznacznie kojarzyć się z regionem,
 • nie zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, faszystowskich i naruszających prawa mniejszości narodowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie do 10 października 2008 roku formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z materiałem konkursowym. Nie będą przyjmowane formularze zawierające więcej niż trzy fotografie konkursowe w danej kategorii. Formularz zgłoszeniowy wraz z materiałem konkursowym w formie elektronicznej należy przesłać, do 10 października 2008 roku, drogą elektroniczną (skan formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami): na adres promocjaprr@warmia.mazury.pl, bądź dostarczyć osobiście do


Sekretariat Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, z dopiskiem: (Data, Imię i Nazwisko, Adres), „Konkurs fotograficzny.”

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 89 521-96-60 lub 89 521-96-13. Prace kwalifikujące się do Konkursu zostaną umieszczone, w miarę możliwości w serwisie internetowym poświęconym Regionalnemu Programowi Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pod adresem www.rpo.warmia.mazury.pl 

W Konkursie do wygrania są następujące nagrody (ceny netto):

 • Zwycięzca konkursu w kategorii „Przyroda”- 3 000,- zł
 • Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Przyroda”- po 1 000,- zł
 • Zwycięzca konkursu w kategorii „Architektura”- 3 000,- zł
 • Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Architektura”- po 1 000,- zł
 • Zwycięzca konkursu w kategorii „Wydarzenie, reportaż, sytuacja”- 3 000,- zł
 • Dwa wyróżnienia Uczestników konkursu w kategorii „Wydarzenie, reportaż, sytuacja”- po 1 000,- zł

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl  Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w gazecie lokalnej o zasięgu regionalnym.

Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz pliki:
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013