Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Fundusze Europejskie
07-08-2007


Skład Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących z dnia 15 maja 2007 r., Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) prezentuje skład Pre-komitetu Monitorującego PO KL:

 

 

 

 

Imię i nazwisko

status

Organizacja

1

Podsekretarz Stanu w MRR nadzorujący Departament będący IZ PO KL

Jerzy Kwieciński

przewodniczący

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2

Przedstawiciel MRR jako IZ PO KL

Paweł Chorąży

członek komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3

Przedstawiciel MRR jako IK NSRO

Konstancja Piątkowska

członek komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Aleksandra Kędzierska

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4

Przedstawiciel MRR jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej

Piotr Żuber

członek komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Aldona Zagaja

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5

Instytucja koordynująca 16 RPO

Anna Glapa

członek komitetu

Departament Koordynacji Programów Regionalnych MRR

 

Agnieszka Dawydzik

zastępca członka komitetu

Departament Koordynacji Programów Regionalnych MRR

6

Przedstawiciel MF

Barbara Styczeń

członek komitetu

Ministerstwo Finansów

 

Katarzyna Hebda

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Finansów

7

Przedstawiciel instytucji koordynującej proces lizboński

Pani Agnieszka Krasicka

członek komitetu

Ministerstwo Gospodarki

 

Pani Milena Jóźwik-Krakowiak

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Gospodarki

8

Przedstawiciel Instytucji Certyfikującej

Dominika Tyter-Niedbała

członek komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Aleksandra Miller

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

9

Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

Aleksandra Olendzka-Surgiel

członek komitetu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Magdalena Wróbel

zastępca członka komitetu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

10

Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Michał Kępowicz

członek komitetu

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych

 

Pani Katarzyna Krajewska

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych

11

Przedstawiciel KPRM

Krzysztof Motyk

członek komitetu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Dyrektora Generalnego

 

Pani Marta Holowina

zastępca członka komitetu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

12

Przedstawiciel IP - MPiPS

Bogdan Socha

członek komitetu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

Magdalena Świdnicka-Wołyńska

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

13

Przedstawiciel IP - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Sylwia Sysko-Romańczuk

członek komitetu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Maria Branecka

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

14

Przedstawiciel IP - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego

Mariusz Wielec

członek komitetu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Anna Dobrowolska

zastępca członka komitetu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15

Przedstawiciel Ogólnopolskich Organizacji Samorządu Terytorialnego

Mirosława Lehman

członek komitetu

KWRiST - Związek Miast Polskich

16

Przedstawiciel IP woj. Dolnośląskiego

Mirosława Kwiatek

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Marlena Śledź

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

17

Przedstawiciel IP woj. Kujawsko - Pomorskiego

Michał Korolko

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego

 

Michał Organiściak

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego

18

Przedstawiciel IP woj. Lubelskiego

Krzysztof Grabczuk

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Iwona Nakielska

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

19

Przedstawiciel IP woj. Lubuskiego

Radosław Flügel

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

Iwona Miś-Kwiatkowska

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

20

Przedstawiciel IP woj. Łódzkiego

Bartosz Rzętkiewicz

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Robert Jakubowski

zastępca członka komitetu

WUP w Łodzi

21

Przedstawiciel IP woj. Małopolskiego

Roman Ciepiela

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Joanna Urbanowicz

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

22

Przedstawiciel IP woj. Mazowieckiego

Jacek Kozłowski

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

Jan Kukułka

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

23

Przedstawiciel IP woj. Opolskiego

Maja Byrdak

członek komitetu

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

Jacek Suski

zastępca członka komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

24

Przedstawiciel IP woj. Podkarpackiego

Jacek Posłuszny

członek komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Grażyna Dytko

zastępca członka komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

25

Przedstawiciel IP woj. Podlaskie

Karol Tylenda

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Wojciech Szczepkowski

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

26

Przedstawiciel IP woj. Pomorskie

Janusz Gałęziak

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Pani Kamila Siwak

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

27

Przedstawiciel IP woj. Śląskiego

Janusz Moszyński

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Małgorzata Łącka - Matusiewicz

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

28

Przedstawiciel IP woj. Świętokrzyskiego

Zdzisław Wrzałka

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Krzysztof Domagała

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

29

Przedstawiciel IP woj. Warmińsko-Mazurskiego

Urszula Pasławska

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego

 

Hanna Uzar

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko Mazurskiego

30

Przedstawiciel IP woj. Wielkopolskiego

Sylwia Hadka

członek komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

Joanna Bauza

zastępca członka komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

31

Przedstawiciel IP woj. Zachodniopomorskiego

Władysław Husejko

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Andrzej Przewoda

zastępca członka komitetu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

32

Przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw RP

Wojciech Jankowiak

członek komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Robert Banasiak

zastępca członka komitetu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

33

Przedstawiciel  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność"

Józef Mozolewski

członek komitetu

NSZZ "Solidarność"

 

Stanisława Gatz

zastępca członka komitetu

NSZZ "Solidarność"

34

Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Andzej Otręba

członek komitetu

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

 

Renata Górna

zastępca członka komitetu

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

35

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

Tadeusz Chwałka

członek komitetu

Forum Związków Zawodowych

 

Anna Zięba - Kuczera

zastępca członka komitetu

Forum Związków Zawodowych

36

Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich

Ewa Fedor

członek komitetu

Konfederacja Pracodawców Polskich

 

Rafał Baniak

zastępca członka komitetu

Konfederacja Pracodawców Polskich

37

Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Marzena Chmielewska

członek komitetu

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Mateusz Zakolski

zastępca członka komitetu

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych lewiatan

38

Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego

Norbert Pruszanowski

członek komitetu

Związek Rzemiosła Polskiego

 

Jolanta Kosakowska

zastępca członka komitetu

Związek Rzemiosła Polskiego

39

Przedstawiciel Business Centre Club

Magdalena Wróbel

członek komitetu

Business Centre Club

 

Dariusz Żuk

zastępca członka komitetu

Business Centre Club

40

Przedstawiciel NGO's - OFOP

Mirosława Hamera

członek komitetu

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Damian Dec

zastępca członka komitetu

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

41

Przedstawiciel  NGO's - FISE

Joanna Brzozowska

członek komitetu

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 

Ilona Gosk

zastępca członka komitetu

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

42

Przedstawiciel NGO's - WRZOS

Piotr Todys

członek komitetu

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

 

Anna Kruczek

zastępca członka komitetu

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

43

Przedstawiciel NGO's - Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta

Joanna Woźniczka

członek komitetu

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta

 

Bohdan Aniszczyk

zastępca członka komitetu

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta

44

Przedstawiciel NGO's - FRDL

Witold Monkiewicz

członek komitetu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Elżbieta Dydak

zastępca członka komitetu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

45

Przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

prof.dr hab.inż.Tadeusz Szulc

członek komitetu

Uniwersytet Przyrodniczy Instytut Hodowli Zwierząt

 

Prof.dr hab.inż. Monika Hardygóra

zastępca członka komitetu

Politechnika Wrocławska

46

przedstawiciel  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

członek komitetu

Uniwersytet Warszawski

 

Prof. Stanisław Głąb

zastępca członka komitetu

Uniwersytet Warszawski

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013