Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Ministerstwo
 
Przedział czasu:
 ...
 ...
strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  35  >     idź do: 
28-10-2014
Wiceminister Marcin KubiakPodsumowanie bieżącego wdrażania Mechanizmów Finansowych oraz możliwości współpracy w ramach kolejnej edycji to główne tematy poruszane podczas spotkania wiceministra Marcina Kubiaka z ambasadorami Królestwa Norwegii Ingrid Schulerud i Karstenem Klepsvikiem, które odbyło się 28 października 2014r. w Warszawie.
więcej »
27-10-2014
wiceminister Iwona Wendel z sygnatariuszami Memorandum o Współpracy Zacieśnienie współpracy w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych i usług pocztowych, to główny cel Memorandum o Współpracy, które zostało podpisane między Polską a Koreą Południową 23 października 2014 r. w południowokoreańskim Busan. W uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Dwustronne porozumienie zawarto przy okazji posiedzenia Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

więcej »
24-10-2014

Ponad 130 osób wzięło udział w konferencji pt. "Jak przygotować projekt PPP. Rola analiz przedrealizacyjnych na przykładzie projektów w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych", która odbyła się 22 października 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zaproszeni eksperci byli zgodni co do kluczowej roli analiz i testów rynkowych w badaniu racjonalności zastosowania modelu PPP.

 


więcej »
23-10-2014

Współpraca w zakresie rozwoju transportu drogowego i kolejowego, żeglugi śródlądowej oraz komunikacji lotniczej to główne tematy trzeciego posiedzenia Polsko–Białoruskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie transportu, utworzonej w ramach Wspólnej Polsko– Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Obradom, które odbyły się 21 października 2014 r. w Mińsku, przewodniczyli wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz i zastępca ministra transport i komunikacji Republiki Białoruś Jewgienij Rogaczow


więcej »
15-10-2014
logo Mistrzów Kodowania

Programowanie pierwszych gier, aplikacji czy wizualnych plansz za pomocą intuicyjnego języka Scratch* to zadania na miarę kilku tysięcy dzieci, które wzięły udział w zakończonej I edycji bezpłatnego programu edukacyjnego Mistrzowie Kodowania.


więcej »
10-10-2014
Flaga Białorusi

Perspektywy rozwoju współpracy polsko–białoruskiej w obszarze transportu kolejowego, drogowego i lotniczego były tematem wystąpienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Marcina Kubiaka w Mińsku. Polska delegacja uczestniczyła (8 października 2014 r.) w obchodach Białoruskiego Tygodnia Transportowego.


więcej »
06-10-2014
Relacje pomiędzy polityką regionalną a makroekonomicznym zarządzaniem, konkluzje z 6 Raportu Kohezyjnego oraz przyszłość polityki spójności – to główne tematy rozmów wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego z Armandsem Eberhardsem, wiceministrem ds. Funduszy Europejskich w łotewskim Ministerstwie Finansów.
więcej »
03-10-2014
Flaga CzarnogóryPolskie doświadczenia z negocjacji akcesyjnych w obszarze polityki regionalnej oraz z wdrażania funduszy europejskich, a także plany wykorzystania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 były tematem rozmów wiceministra infrastruktury i rozwoju Marcina Kubiaka z Andrijem Pejovicem, sekretarzem stanu ds. integracji europejskiej i głównym negocjatorem ds. członkostwa Czarnogóry w UE.
więcej »
26-09-2014
Informuję, że podjęłam decyzję o przekazaniu całej kwoty otrzymanej tytułem odprawy w związku z odwołaniem mnie, po dziesięciu latach pełnienia funkcji członka zarządu spółki PKP S.A., na cele Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.
więcej »
22-09-2014
Minister Maria Wasiak

Maria Wasiak została nowym ministrem infrastruktury i rozwoju. Nominację otrzymała 22 września 2014 roku z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zastąpiła Elżbietę Bieńkowską, która została desygnowana do objęcia funkcji unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP.


więcej »
19-09-2014
Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta BieńkowskaObejmując w 2007 r. resort rozwoju regionalnego minister Elżbieta Bieńkowska zapowiadała, że mottem ministerstwa będzie „faster, fewer, better” – szybsze wdrażanie funduszy unijnych, mniej procedur i efektywne inwestowanie. 7 lat jej rządów jako Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju to m.in. pełne wykorzystanie środków UE na lata 2004-2006, efektywne zainwestowanie puli na lata 2007-2013, przygotowanie nowej perspektywy oraz kontynuacja i rozpoczęcie ważnych inwestycji infrastrukturalnych.
więcej »
17-09-2014

1-3 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja poświęcona osiągnięciom  Funduszy norweskich i EOG w obszarze ochrony środowiska, a także przewidywanym efektom dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć.


więcej »
12-09-2014
logo Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Przyjdź na imprezy plenerowe w Kielcach, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie i zobacz, jakie zmiany dokonały się dzięki programowi, który ze szwajcarską precyzją rozwija Polskę. Start w sobotę 20 września na Rynku w Kielcach.


więcej »
10-09-2014
Elżbieta BieńkowskaWicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska obejmie funkcję komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Clauda Junckera. 5 września sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej, bez głosu sprzeciwu, pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę. 
więcej »
27-08-2014
Przemawia wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak

Możliwości rozwoju polsko-chińskich relacji na szczeblu centralnym i regionalnym były tematem wystąpienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Marcina Kubiaka, który przewodniczył polskiej delegacji podczas II Spotkania Liderów Lokalnych. Odbyło się ono 28 sierpnia 2014 r. w Pradze.


więcej »
strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  35  >     idź do: 
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013