Close
beak
Strona główna >> Aktualności >> Ministerstwo
 
Przedział czasu:
 ...
 ...
strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  40  >     idź do: 
30-04-2015
Minister Maria Wasiak uczestniczyła w 3 spotkaniu ministrów transportu ASEM (Asia-Europe Meeting), które w dniach 29-30 kwietnia 2015 r. odbyło się w Rydze w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE. Spotkali się tam przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Wschodniej i Południowej Azji.
więcej »
30-04-2015

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego przyjęto dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru na koncepcje projektów flagowych. Odbyło się ono 29 kwietnia 2015 r. w Starym Smokowcu na Słowacji.


więcej »
29-04-2015
Wiceminister Iwona Wendel i marszałek Olgierd GeblewiczWiceminister Iwona Wendel wzięła udział w spotkaniu z przedsiębiorcami i naukowcami na temat finansowania projektów innowacyjnych z Programu Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Konferencja odbyła się 29 kwietnia 2015 r. w Szczecinie.
więcej »
28-04-2015
logo kolej

Zapewnienie przejrzystości i efektywność w wykorzystywaniu funduszy publicznych na kolei oraz rozdział środków, który umożliwia przewoźnikom kolejowym konkurowanie ze sobą na równych prawach wprowadza przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


więcej »
28-04-2015
Podpisanie porozumień

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podpisała 28 kwietnia 2015 r. porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia. Funkcję Instytucji Pośredniczących pełnić będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


więcej »
27-04-2015
logo PKP S.A.

Przyjęcie sprawozdania z działalności spółki PKP S.A. w 2014 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także udzielenie absolutorium zarządowi oraz powołanie członków zarządu VI kadencji to wynik Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki, które obyło się 27 kwietnia 2015 r. Posiedzeniu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka.


więcej »
27-04-2015
Min. M. Wasiak i A. Dobrindt podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych

W ramach odbywających się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z federalnym ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Alexandrem Dobrindtem.  Tematem rozmów były m.in. IV pakiet kolejowy oraz połączenia kolejowe między  Polską a Brandenburgią. Delegacjom biorącym udział w trzynastych polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych przewodniczyły: premier Ewa Kopacz i  kanclerz Angela Merkel.


więcej »
27-04-2015
Prometheus

Polska nauka zyskuje potężne narzędzie badawcze. Jego odpowiednie wykorzystanie pozwoli na zwiększenie tempa, liczby i jakości badań naukowych. Umożliwi aktywniejszy udział polskich uczonych w realizacji dużych, międzynarodowych projektów – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas uroczystości uruchomienia Prometheusa, najszybszego komputera w Polsce. Powstał on w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej, dzięki funduszom Programu Innowacyjna Gospodarka.


więcej »
24-04-2015
Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Konferencją 24 kwietnia z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak zainaugurowano realizację IV priorytetu POWER 2014-2020.
więcej »
23-04-2015

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w konferencji „Dziewczyny w nowych technologiach” zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w ICT. Odbyła się ona 23 kwietnia 2015 r. w Łodzi.więcej »
23-04-2015
Uczestnicy spotkania

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda uczestniczył w konferencji „25 lat samorządu terytorialnego – współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie”, która 23 kwietnia odbyła się w Pradze. Mówił o współpracy polskich i czeskich władz samorządowych i finansowaniu wspólnych przedsięwzięć z Funduszy Europejskich. Wydarzenie jest częścią obchodów 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce.


więcej »
23-04-2015
Na wniosek minister Marii Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Ewę Tomalę-Borucką. Jednocześnie na p.o. Generalnego Dyrektora został tymczasowo powołany Tomasz Rudnicki, dotychczasowy zastępca Generalnego Dyrektora DKiA.
więcej »
23-04-2015
Minister Maria WasiakMinister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z Robinem Barnettem, ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Tematem rozmów były zagadnienia współpracy dwustronnej w obszarze infrastruktury transportowej, w tym zwłaszcza w sektorze kolejowym.

więcej »
21-04-2015
Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podczas spotkania z ETOUstalenia kontrolne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w obszarze funduszy europejskich, wyzwania związane z zarządzaniem unijnym budżetem oraz dobre praktyki w zarządzaniu środkami unijnymi – na te tematy rozmawiała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak z goszczącymi w Polsce członkami trybunału.
więcej »
21-04-2015
Wiceminister Iwona Wendel podczas Europejskiego Kongresu GospodarczegoWiceszefowe resortu Iwona Wendel i Dorota Pyć uczestniczyły w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się 21 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Wiceminister Wendel wzięła udział w panelach: Design, projektowanie, kreatywność oraz Finansowanie innowacji, natomiast  wiceminister Pyć uczestniczyła w dyskusji: Inwestycje w polskich portach morskich.
więcej »
strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  40  >     idź do: 
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013