Close
beak
21-01-2015


Programy

Za przygotowanie programów operacyjnych, zgodnie z Umową Partnerstwa, odpowiedzialni są odpowiednio: Minister Infrastruktury i Rozwoju – dla programów krajowych finansowanych w ramach polityki spójności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dla programów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zarządy województw dla programów regionalnych finansowanych w ramach polityki spójności. Zadaniem tych instytucji jest również przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur dotyczących przygotowania programów, takich jak ewaluacja ex-ante, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne.

Programy operacyjne, które będą realizowane w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z Umową Partnerstwa zaakceptowaną przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. 

 

Program

Fundusz

Instytucja zarządzająca

POLITYKA SPÓJNOŚCI

1

Program Infrastruktura i Środowisko

EFRR, FS

Ministerstwo Infrastruktury

i Rozwoju

2

Program Inteligentny Rozwój

EFRR

3

Program Wiedza Edukacja Rozwój

EFS

4

Program Polska Cyfrowa

EFRR

5

Program Polska Wschodnia

EFRR

6

Program Pomoc Techniczna

FS

7

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

EFRR

8

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

EFRR, EFS

Zarządy województw

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBACKA

1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRROW

Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

2

Program Rybactwo i Morze

EFMR


Pobierz programy zaakceptowane przez Komisję Europejską:

Pobierz dokumenty programowe uzgodnione z Komisją Europejską:

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013