Close
beak
14-10-2009


Przyszłość polityki spójności: konsultacje polsko-fińskie

14 października 2009 r. miało miejsce kolejne spotkanie bilateralne na temat przyszłej Polityki Spójności – tym razem z delegacją Finlandii. Kwestią pierwszoplanową była kwestia sposobu kontynuacji Celu 2. tej polityki i wsparcia dla regionów lepiej rozwiniętych po 2013 r.

Spotkanie bilateralne z delegacją fińską było prowadzone przez sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Hannę Jahns. Ze strony fińskiej udział wziął podsekretarz Sstanu w Ministerstwie Pracy i Gospodarki, oraz ekspert z tego samego ministerstwa, Leif Ehrsten. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim trzech obszarów tematycznych:

  •  Polityka Spójności w kontekście przeglądu budżetu Unii Europejskiej,
  •  Koncentracja tematyczna i geograficzna Polityki Spójności po 2013 r.,
  •  Reforma systemu realizacji tej polityki.

W związku z tym, że Finlandia otrzymała niewielką alokację funduszy Polityki Spójności w porównaniu z Polską, pierwszoplanowym zagadnieniem jest dla niej uproszczenie i usprawnienie procesu wdrażania tej polityki. Dla Finlandii kluczowe znaczenie mają inwestycje w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki oraz dostarczenie wszystkim obywatelom podstawowych dóbr publicznych, które określają jakość życia. Szczególnie w zakresie promowania innowacji, niezwykle ważną rolą odgrywa sprawny, efektywny i elastyczny system implementacyjny środków, aby mógł on wspierać działania o charakterze eksperymentalnym, obarczone większym ryzykiem. Polska i Finlandia zgodziły się, że obecny system zarządzania i kontroli funduszy ma poważne ograniczenia i konieczne jest jego dostosowanie. Osią reformy powinna być zasada proporcjonalności, zmiana w podziale kompetencji pomiędzy poziomem unijnym a państwami członkowskimi w zakresie audytu i kontroli, oraz usprawnienie proceduralne.

Ważnym elementem przyszłej Polityki Spójności jest także, zdaniem delegacji fińskiej,  nowy wymiar spójności – wymiar terytorialny, który powinien umożliwić lepsze dopasowanie interwencji strukturalnych do lokalnego kontekstu ekonomiczno-społecznego.

 

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013