Close
beak
28-06-2012


Polska Wschodnia do 2020 roku. Strategia

Jakie są cele dla Polski Wschodniej i jak przekładać je na konkretne działania w przyszłości, zastanawiali się wspólnie przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i reprezentanci regionów Polski Wschodniej. Warsztaty odbyły się w 26-27 czerwca 2012 r. w Warszawie.

Dyskutowano przede wszystkim o pracach nad aktualizacją kluczowego dokumentu dla makroregionu – Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Strategia pozwoli określić cele makroregionu w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli po 2013 r. W prace nad dokumentem aktywnie zaangażowani są przedstawiciele regionów Polski Wschodniej oraz niezależni eksperci, m.in. Paweł Samecki, były komisarz ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej. Podczas spotkania podkreślono też znaczenie ponadregionalnej współpracy pomiędzy województwami Polski Wschodniej.

Polska Wschodnia do 2020 roku   Polska Wschodnia do 2020 roku

Polska Wschodnia do 2020 roku   Polska Wschodnia do 2020 roku

Przedstawiciele instytucji omawiają przyszłą Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013